Szkolenie "prawo pracy dla managerów"

Za nami kolejne szkolenie z cyklu Akademii Managera Klubu Biznesu. Tym razem nasi partnerzy mieli okazję zgłębić i odświeżyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy. Aspekty związane z ochroną danych osobowych, udzielaniem urlopów wypoczynkowych i zwolnień od świadczenia pracy, rodzajami i sposobami nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, szczegółowo przedstawił Pan Mirosław Kot. Jak zawsze podczas krótkich przerw w szkoleniu, była okazja do wymiany uwag i poglądów, a także zawracia nowych kontaktów biznesowych. 
Kolejne szkolenie odbędzie się 7 kwietnia. Poruszone na nim zostaną kwestie związane z negocjacjami oraz radzeniem sobie z manipulacją.