Partnerzy

Albos

Albos Organizacja Bezpieczeństwa Pracy
www.albos.com.pl

Informacje

Firma Albos specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw prywatnych oraz sektora publicznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawie 25 lat współpracy z firmami różnych branż, pozwoliło na zdobycie szerokiego doświadczenia z zakresu BHP oraz zbudowania zaufania wśród klientów. Nasze działania przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, co bezpośrednio wpływa na wysoki stopień wykorzystania dostępnych zasobów. W efekcie doprowadza to do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poprawy jego wizerunku.