Partnerzy

KOS - EL

Informacje

Firma „KOS-EL” istnieje od 2000 roku, jest firmą prywatną z siedzibą w Zabrzu. Swoje działania realizuje na terenie całej Polski. Specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Naszymi klientami są biura architektoniczne, developerskie. Świadczymy również usługi dla klientów indywidualnych.
„KOS-EL” specjalizuje się w projektowaniu oraz nadzorze dla obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz budownictwa mieszkaniowego. Firma realizuje również nadzory inwestorskie. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierską, dzięki temu zapewnia klientom zasoby fachowej wiedzy i doświadczenia.
Zakres działalności:
 • Realizacja projektów budowlanych
 • Realizacja projektów wykonawczych
 • Realizacja projektów powykonawczych
 • Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami
 • Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów
 • Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski
 • Nadzór inwestorski
 • Konsultacje i doradztwo
Nasza oferta obejmuje:
 • Projekt budowlany
Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych. Dokument konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 • Projekt wykonawczy
Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe w ujęciu szczegółowym. Dokument konieczny w celu prawidłowej realizacji inwestycji. 
 • Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami
W zakresie realizowanych projektów realizacja wystąpień do gestorów. Pozyskiwanie wszelkich koniecznych uzgodnień z wszelkimi instytucjami niezbędnymi do realizacji inwestycji. 
 • Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów
W zakresie prowadzonych projektów pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji. 
 • Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski
Występowanie w imieniu Klienta w sprawach związanych z uzgodnieniami projektów i przyjętych rozwiązań technicznych, współpraca z zakładami energetycznymi. 
 • Kosztorysowanie
Określanie na etapie realizacji projektów wykonawczych kosztów inwestycji oraz przedmiarów robót elektrycznych 
 • Nadzór inwestorski
Nadzór inwestorski to przekazanie przez inwestora określonych obszarów kontroli nad realizowaną inwestycją. W praktyce oznacza to delegowanie zadań inwestora na budowie na wyspecjalizowaną firmę. Nadzór ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod względem technicznym, technologicznym oraz prawnym. Kontrola ta polega min. na weryfikacji zgodności prowadzonych robót z projektem, odbiorach technicznych oraz czynnościach zatwierdzających poprawność realizacji danego etapu – jest niezbędna dla prowadzenia inwestycji. Nadzór inwestorski to specjalistyczne doradztwo na każdym etapie inwestycji. 
 • Konsultacje i doradztwo
W zakresie realizowanych projektów wsparcie w rozwiązywaniu wynikłych problemów. Pozyskanie najlepszego biura architektonicznego.