Partnerzy

TorKol

TorKol Sp. z o.o.
http://torkol.pl


Informacje

Budownictwo kolejowe
TORKOL Sp. z o. o. oferuje w branży budownictwa kolejowego:
·         budowa i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
·         usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
·         budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
·         rewitalizacja skarp i nasypów dróg kolejowych
Budownictwo inżynieryjne
TORKOL Sp. z o. o. oferuje w branży budownictwa inżynieryjnego:
·         budowa i remonty przejazdów kolejowych
·         budowa i remonty zewnętrznej kanalizacji deszczowej
·         budowa i remonty inżynieryjnych obiektów związanych z infrastruktura kolejową
·         przebudowa kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych (kopalnie, huty, koksownie, fabryki samochodów i wszystkie pozostałe bocznice)
·         rewitalizacja kolejowych obiektów mostowych